سلام ...

از اینکه وبلاگ عکس آشتیان ؛ عکس بابا الله را از سایت آشتیان سلام کپی کردند ؛  و پس از ویرایش جزئی  و حک کردن نام وبلاگ عکس آشتیان روی عکس بابا الله ؛ و بدون درج منبع ( سایت آشتیان سلام ) در وبلاگ خود قرار دادند متشکرم.

از سایر دوستان وبلاگ نویس خواهش مند هستم کپی مطالب با ذکر منبع انجام  شود ؛ زیرا برای تهیه اندک مطالب این سایت زحمت کشیده شده است.

 عکس زیر در پست

http://mr-ashtiani.mihanblog.com/post/668

قرار دارد.

 

بدون شرح

عکس زیر هم بدون شرح - کپی با دخل و تصرف و بدون ذکر نام سایت آشتیان سلام در ادامه مطلب وبلاگ عکس آشتیان

فقط آشتیان سلام