چند قطعه آهنگ زیبای لری ، با اجرای هنرمند محبوب خرم آبادی ها،

جناب آقای استاد سیف الدین آشتیانی

از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است...

فقط آشتیان سلام

 

 

سیت بیارم

[]

 

گلونی

 

[]

 

بارو بارو بارونه هی...

 

[]

 

آهنگ لری یار.آشتیانی

[]