امروز با چند تا عكس بسیار قیمتی و خاطره ای از آشتیان ، كه توسط دوست عزیزم

آقای سیامك آتشخانی از آلمان

برای سایت آشتیان سلام

و شما مردم ساده دل و مهمان نواز آشتیان ارسال شده است همراه می شویم.

لطفا از هرگونه كپی برداری بدون ذكر منبع و نام سایت آشتیان سلام خودداری فرمائید.

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

ضمنا آقای آتشخانی به دوستان قدیمی خود در آشتیان سلام مخصوص رساندند.

سیامك آتشخانی

 

تیم پیشاهنگی در مدرسه خاقانی آشتیان 1347 یا 1348

.

آشتیان سلام

 

تیم فوتبال آشتیان - با حضور ابراهیم آشتیانی

 اسطوره تیم فوتبال پرسپولیس تهران

 

اشتیان سلام

آقای سیامك آتشخانی

سیامك

 

نظرات فراموش نشود.

انتقادات راهی به سوی پیشرفت.