استاد آواز سنتی اصیل ایرانی - آقای هادی آشتیانی از شاگردان بسیار قدیمی استاد نور بخش

 

چندقطعه از  اجرای ایشان برای تماشا در سایت قرار داده شد.

 

تصنیفِ بزن تا جان مرا باشد ز ایران دل نمیگیرم


[]


آواز سنتی از هادی آشتیانی در جشنواره دلیجان سال 1381

 - مقام اول . گروه نوبانگ.


[]تصنیف زیبای - سرو بلند جشنواره دلیجان سال 1381

 - مقام اول . گروه نوبانگ.


[]اجرای كنسرت بسیار قدیمی از هادی آشتیانی


[]


آواز در آمد - استاد هادی آشتیانی - گروه نوبانگ در جشنواره سال 1381 دلیجان مقام اول


[]نظرات و پیشنهادات خود را درباره این هنرمند آشتیانی بیان فرمائید

با تشكر سایت آشتیان ســــــــــــــــــــلام