تبلیغات
مستر آشتیانی - 100جمله برتر از ژوزف مورفی
 
شهر من آشتیان
مستر آشتیانی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

1.قلب خود را به روی عشق و امید بگشائید تا اثرات شگفت انگیز آن را در زندگی خود شاهد گردید.

2.با عوض كردن روحیه خود  می توانید زندگی تان را نیز تغییر دهید.دنیا و سرنوشت انسان بر اساس  افكار و اندیشه های او ساخته می شود و توسط اعتقاداتی كه دارد دوام و قوام می یابد.

3.همواره برای هر مساله ای هرچند غمض و پیچیده راه حلی وجود دارد.آرامش خود را حفظ كنید تا بهتر بتوانید بر خود و سختیها و ناملائمات زندگی مسلط باشید.

4.درهای زندان روح خود را باز كنید و هرچه كینه و نفرت و خصومت و بد دلی و حسد در آن انباشته شده بیرون بریزید و روح خود را پاك و مصفا سازید.

5.ما همگی دارای ایمان هستیم.تا به حال از خود پرسیده اید كه به چه چیز ایمان دارید؟ایمان واقعی بر اصول ابدی هستی تكیه دارد.

6.در باورهای خود می توانید دگرگونی به وجود آورید.هرگز به شكست و یاس و ناكامی نیندیشید.ایمان داشته باشید كه می توانید هر مشكل و مانعی را از پیش پای بردارید و برای خود و زندگی خود ارزش قائل شوید.

7.انسان بر اساس ایمان خود هرچه می خواهد به دست می آورد.سلامتی هم از این مقوله جدا نیست.كافی است به آنچه شفا می بخشد فكر كنید تا نتایج آن را ببینید.

 

8.بیماری غیر قابل درمان وجود ندارد.فقط انسان هایی كه به افكار غلط خود چسبیده اند هرگز روی تندرستی و شادابی را نخواهند دید.

9.امید خود را هرگز از دست ندهید.

10.در هر موقعیت دشواری كه قرار گرفتید نام خدا را بر زبان بیاورید و از او كمك بخواهید.

11.از معابی و بدی اهی مردم در گذرید و دعای خیر خود را بدرقه همگان سازید و برای بدخواهان خود نیز آرزوی خوشبختی كنید تا خود نیز به سعادت و آرامش دست یابید.

12.در خیال خود مجسم كنید كه مشغول انجام آن كاری كه دوست دارید بكنید،هستید و آن را در نظر خود به صورت واقعیت درآورید تا شاهد معجزاتی در زندگی خود شوید.

13.همواره خود و خانواده تان را سرحال،سالم و تندرست و شاد و خوشبخت تصور كنید و هرگز این ایده را از ضمیر پاك نسازید.

14.مساله ای را كه به ضمیر می سپارید،راه حل آن نیز به ذهنتان راه پیدا می كند.

15.هدفتان هرچه می خواهد باشد،خود را در حالتی تصور كنید كه دارند به شما تبریك می گویند.این ایده عاقبت شما را به آرزویتان خواهد رسانید.

16.اگر خیر دیگران را بخواهید یقینا درهای نعمت و بركت به روی شما هم باز خواهد شد.

17.از طریق تمركز فكر و دادن ایده های مناسب به ضمیر باطن به عالیترین هدفهای خود خواهید رسید.مهم ان است كه دچار تردید و دودلی نشوید.

18.فرمولی كه می تواند در نیل به هدف هایتان موثر واقع شود چنین است « خداوند بیش از احتیاجم در اختیارم خواهد گذاشت.»

19.اگر برای خود اضطراب و نگرانی بی حاصل و بیهوده ای بیافرینید،آنچه را كه خود خواسته بودید فراهم خواهید كرد.

20.كسی كه مضطرب و نگران است،همواره از رویدادهایی كه هنوز برایش اتفاق نیفتاده در بیم و هراس به سر می برد.ولی اگر در این حالت روحی خویش مداومت نشان دهد باید مطمئن باشد كه به زودی دچار عواقب طرز تفكر خود خواهد شد.

21.آنچه را خداوند پیوند داده آدمی قادر به پاره كردن و گسستن آن نخواهد بود.اگر دو قلب بر اساس عشق با هم یكی شوند بینشان هرگز جدایی پیش نخواهد آمد.

22.به وسوسه های تنهایی و یاس و ناامیدی تسلیم نشوید،عقل و خرد ذاتی شما گره هر مشكلی را باز خواهد كرد.

23.اگر با خلوص و ایمان كامل مشخصات اخلاقی همسر آتی خود را به ضمیر باطن بدهید مطابق اصول روحی خواستتان برآورده خواهد شد.

24.هركس باید در زندگی روزمره خود افكار و احساسات و واكنشهای خود را كنترل و هدایت كند.

25.همواره با روشهایی خاص می توان به جنگ ناملایمات رفت.ساده ترین راه پرداختن به كار و فعالیت و حتی بازی و ورزش است.

26.هر فكر منفی را با یك فكر مثبت عوض كنید.با این شگر ضمیر را پاك و مصفا خواهید كرد.

27.برای عوض شدن و متحول گشتن ابتدا حیات عاطفی خود را مصفا سازید و این عمل را با درست اندیشیدن شروع كنید.این فكر شماست كه واكنشهای عاطفی تان را توجیه می كند.

28.فكرتان را از ترس پاك سازید و با روشن بینی و فراست حملات ترس را خنثی سازید.

29.ترس را با ترس نمی توان مغلوب كرد.رودرروی ترس بایستید و از آن نهراسید.

30.بر هر ترسی می توان غلبه كرد حتی اگر از پای تا سرتان را به لرزه درآورد به شرط آنكه ایمان بیاورید كه افكاری آسمانی در سر دارید.

31.حسود ترسوست چون فاقد اعتماد به نفس است و برای خود ارزشی قائل نیست.

32.دوباره خود را ارزیابی كنید و برای شخصیت خود احترام قائل شوید.

33.اگر می خواهید از شر ترس خلاصی یابید باید از هر پیشداوری و قضاوت نابجا پرهیز كنید و بر ایده های منفی چون حسادت و نفرت و خصومت فائق آئید.

34.قلب شكرگزار به خدا نزدیكتر است.

35.برای رهایی از غم و اندوه دقت خود را حول آنچه حقیقی و نجیبانه و خوب عالی است متمركز نمائید و در برابر ترس مجهز به ایمان شوید.در آن صورت هر ترسی تاب ایستادگی نخواهد آورد.

36.انسان بازتاب افكاری است كه به سر راه می دهد.پس غذایی را كه می خورید و فكری را كه وارد روح خود می سازید آمیخته به شادمانی و سرور سازید تا از آن لذت ببرید.

37.بیماری و درد و ناخوشی و بدبختی نتایج و عواقب حالات روحی بدبینانه شخص هستند.

38.افكار و احساسات شخص باید با هدفهای زندگی وی مطابقت داشته باشد.

39.ما بر پایه افكار خود مجازات می شویم و یا پاداش می گیریم.اگر افكار خوب را به سر راه دهیم،آثار آن را به چشم خواهیم دید.بداندیشی عواقب آن را در پی خواهد داشت.

40.انسان بر اساس طرز تفكر خویش برای خود بهشت و یا دوزخ می آفریند.

41.هر فكر منفی را از پهنه ذهن خود پاك كنید.

42.شهامت و اعتماد به نفس داشته باشید.هر تغییری در روحیه شخص زندگی او را نیز عوض خواهد كرد.

43.هرگونه فكر می كنید و هر احساسی دارید همان سرنوشت شما را رقم می زند.اگر گردش روزگار برخلاف اراده و میل شما بود،بدانید كه مقصر و مسئول اصلی خود شما هستید.گناه شكستهای خود را به گردن دیگران نیندازید.

44.هیچكس حق ندارد خود را ناكام و بدبخت بداند.قادر متعال حامی درماندگان است.

45.كلید سلامتی و خوشبختی و آرامش در اختیار همگان است میتوان انتخابی آزاد داشت.پس خوشبختی را انتخاب كنید.

46.ترس از شكست دروازه های شكست را به روی ما باز می كند.به موفقیت ایمان داشته باشید،آنگاه موفقیت را در آغوش خواهید كشید.

47.اگر دچار تنگنا شده اید و احساس می كنید گرفتار بن بست گشته اید خود را در حالتی مجسم كنید كه از این مخمصه نجات یافته اید.همین ایده راه حل مناسب را نشانتان خواهد داد.

48.هرگز نگوئید«می ترسم».ضمیر باطن این ایده را می گیرد و به این ترتیب خود را به صورت زندانی ایده خود در می اورید.

49.كینه و نفرت موجب ایجاد احساس گنهكاری و لاجرم ترس از مجازات و حتی ضرورت كیفر دادن خود می شود.دیگران ببخشید تا بتوانید به آزادگی برسید.

50.عقلی كه در نهاد و در ضمیر باطنتان است،شما را به آنجایی خواهد برد كه بتوانید از ذوق و استعداد خود استفاده كنید و بهره بگیرید.

51.هنگامی كه به بستر برای خواب می روید كلمه جواب را همچنان تكرار كنید تا به خواب بروید در آن صورت پاسخ خود را پیدا خواهید كرد.

52.در هر لحظه این جمله را تكرار كنید : همیشه راه حلی هست.این عبارت را شعار زندگی خود قرار دهید و آرامش خود را حفظ كنید.اگر در حالت آرامش كامل به این تمرین بپردازید شاهد اعجازهایی خواهید بود كه خود از آنها در شگفت خواهید بود.

53.اگر با خلوص نیت و ایمان و اعتماد كامل آرزوهای خود را به زبان آورید پاسخ مشكل و معمای خود را خواهید یافت.

54.به خود بقبولانید كه سرانجام پاسخ مطلوب معمای زنگی خود را دریافت خواهید كرد.

55.خداوند و یا زندگی كسی را مجازات و كیفر نمی دهد.هر بلائی به دست خود ما بر ما می رسد. و هرچه می كشیم از خود می كشیم زیرا به سوی جهل و نادانی و غفلت و خرافات گرایش یافته و از اعتدال و میانه روی و آرامش دوری جسته و به افراط روی آورده ایم.

56.ایمان بیاورید كه زندگی سرشار از شادی و امید و نشاط و اعتدال و پیروزی است.اگر به این افكار خو كنید با شگفتی در خواهید یافت كه زندگی واقعا همین ها بوده است.

57.آدمی تبلور اندیشه های خویش است.

58.به ضمیر باطن خود تلقین كنید ه انسانی هستید آزاده.در آن صورت میل و اراده شما جامه عمل خواهد پوشید.

59.دیدگاه خود را عوض كنید.اگر خدا را یارو یاور خود بدانید راه حلها به آسانی از راه می رسد.

60.همواره این ایده را در سر  داشته باشید كه همه مردم دوستتان دارند و مورد توجه و محبوب و دوست داشتنی هستید.زیستن با چنین احساسی سبب خواهد شد تا در حلقه یاران صمیمی و دوستان یكدل قرار گیرید و هرگز بی دوست نمانید.

61.كینه و نفرت سمی است كه روح را مسموم می سازد.پادزهرهای آن عبارت است از عفو و بخشش و عشق كه هر دردی را شفا می بخشد.

62.اگر یكی از بستگانتان بیمار گشته او را سرحال و تندرست در خاطر مجم كنید.دعایتان با ایمان كامل اجابت خواهد شد.

63.زمانی كه همه دنیا یكصدا فریاد می زنند این امر امكان پذیر نیست! چنین كاری ممكن نیست!فردی كه فكر مهار شده داشته و بر قدرت خیالش تسلط دارد یك تنه در برابر همه این ادعاها می ایستد و محكم می گوید: خیر،اینطور نیست.این كار شدنی و امكان پذیر است.

64.اگر تصمیم دارید كه امیال و نیازهایتان را برطرف كنید شكل درستی از آنها را به درونتان راه دهید و صداقت درونتان را احساس كنید.این چنین است كه قدرت كافی را برای انجام آنها به وجود خواهید آورد.

65.آنچه را كه به عنوان واقعیت قبول كرده و به آن پایبند هستید اگر به آن یقین داشته باشید سرانجام روزی می بینید كه حقیقت می یابد.

66.شما قادر هستید بركت و نعمت و ثروت را در جایی كه نیست در ذهن مجسم كنید.موقعی كه تفاهم نیست صلح را تصور كنید و یا سلامتی را در موقع مریضی مشاهده نمایید.

67.قدرت خیال هرچیزی را در بر دارد و سرمایه و نعمت و زیبایی و خوشی و خلاصه هر چیزی كه در این جهان وجود دارد در دست اوست.

68.اگر در شكل ذهنی ما تغییر رخ دهد هرچیزی قادر است اتفاق افتد و همه چیز دگرگون گردد.

69.همه اختراعات آدمی از آتش تا رادیو،تلویزیون،رادار،ماهواره و غیره اول در فكر آدمی شكل گرفت و بعد به مرحله عمل درآمد.

70.فكر نیرویی نامتناهی است و از لایه های آن زیباترین و دلنوازترین نواهای موسیقی و هنر و نقاشی بیرون می آید تا بصورت عینی و واقعی آشكار شود.

71.شما معمار و مهندس آینده خود هستید.شما هم از همین حالا قادر هستید با نگاهی كه به یك دانه بلوط می كنید آن را به صورت جنگلی پر از چشمه و رود در ذهنتان تجسم كنید.

72.در باطن ما یك بافنده ای وجود دارد كه تار و پود امیال و آرزوهایمان را می بافد و اعتقادات و آرزوهای ما را در قالب هایی می ریزد و هرچه می خواهیم را برایمان آماده و مهیا می نماید.

73.یكی از خصوصیات انسان در این است كه هیچ زمانی را بدون فكرو خیال نمی گذراند،چه فكرو خیال سازنده و چه ویران كننده!و اصولا فكر است كه به شكل تصویر ذهنی در می آید.

74.فردی كه دچار بدبختی است همیشه خود را در فقر مشاهده می كند.

75.در علم خیال پردازی اول بایستی قدرت خیال خود را منظم و مرتب كنید و بدین وسیله این نیروی شگرف وجودتان را متحیر و سرگردان نكنید و به حال خودش رها ننمائید.آگاه باشید كه علم وكمال آنچه را كه خالص است انتخاب می كند و با ناپاكی ها كاری ندارد.

76.باید از لحاظ ذهنی و روحی در نیازها و خواسته های خود غرق شویم و بگونه ای آنها را مشاهده كنیم كه انگار در عالم واقعیت نیز ظاهر شده اند و قابل مشاهده هستند.

77.تصویرهای دلخواه خود را به ذهنتان بدهید،تصویرهایی را كه پر از شادمانی،كامیابی،موفقیت،توانگری،قدرت،آرامش و دیگر خوبیها و كمالات است و كاملا درك كنید كه هرچه را كه در كشتزار وجودتان بكارید و هر چیزی را كه در آن بپرورانید همان را برداشت و درو می كنید.

78.هركسی زاده تصور خویش است و این نیروی تصور و خیال است كه دنیای انسان را می سازد و تكمیل می كند.

79.به اصول و قواعد ذهن احترام بگذارید و به آن اعتماد كنید تا برای شما بركت و شادی و سلامتی به همراه بیاورد.

80.در صورتی كه قصد كمك به دیگران را دارید،اول احتیاج به دگرگونی درونی خواهید داشت و این علم و بینشی بالاست كه به قدرت عجیب درون روی می آوریم.

81.خواسته و نیت خوب و مثبت را نمی توان با حالتهای ناراحت و عصبی و پژمرده آشكار ساخت.

82.این را بدانید كه اگر عمیق و ژرف به وجود نیروهای قدرتمند در نهاد خود آگاه شویم همه افكار منفی و ناپسند از زندگیمان محو خواهد شد و دیگر آن افكار در ذهنمان جایی نخواهد گرفت.

83.كار دنیا اتفاقی نیست یعنی اتفاقی و بدون حساب نمی توان یك شبه از فقر و تنگدستی و بدبختی به ثروت و مقام و خوشبختی رسید.

84.این واقعیت آسان را همیشه پیش رو داشته باشید كه شما در هر ثانیه ای از زندگی،اخلاق و رفتار و شخصیت و توان روحی روانی خود را مشخص می كنید و همین صفات است كه تقدیر شما را رقم میزند نه یك اتفاق.

85.همه قدرت و هوش و عقل خود را بكار بیندازید تا بیشتر از قدرتهای وجود خود آگاه شوید.در آن زمان است كه می توانید به بلندای موفقیت و خوشبختی زندگی برسید و از این سیر پر هیجان غرق در شادی و كامیابی شوید.

86.فردی كه با اصول هستی آشنایی دارد پرتلاش و مبتكر است و از اعتماد و اطمینان به نفس بهره مند است در كارهایش موفق و پیروز است.

87.این شخصیت انسان است كه او را بالا می برد و یا بر زمینش می زند.

88.اكنون اگر میل دارید از خاك بلند شوید و دگرگونی مثبت در زندگی خود ایجاد نمایید اول از پروردگار متعال بخواهید تا احتیاجاتتان را برآورده كندواوست كه به كمك شما می آید.

89.شما به این دنیا آمده اید تا رشد  ترقی نمایید.شما در این جهانید تا با معضلات و مشكلات زندگی بسازید و جنگ كنید تا پیروز شوید.خوشی زندگی به دلیل غلبه بر همین مشكلات و دستیابی به موفقیت ها است.

90.همیشه به این نكته بسیار مهم توجه داشته باشید كه یاری و كمك كردن هم راه و روشی دارد! هیچ وقت مانع فرصت های رشد دیگران نشوید،بگذارید تا همه رشد كنند و به جلو بروند.

91.به هر كسی كه می خواهید كمك كنید بیاموزید تا در كجا نعمتهای زندگی را بیابد و چطور نیروهای درونیش را در راه سعادت خود بكار بیندازد و چگونه برای جامعه اش مفید و تاثیرگذار باشد،نه برای تكه غذایی چشمش به دست دیگران باشد.

92.همه ما متولد شده ایم تا تلاش و كوشش بكنیم.

93.اكنون این پرسش را از خودتان بپرسید كه من برای بقیه چه كرده ام؟آیا حقیقتا چیزی از خلاقیت و استعداد خود را نشان داده ام و كارهای مفیدی داشته ام؟

94.زندگی پاداش صداقت و امانتداری و وفاداری انسانها را می دهد و خلاصه این كه با از بین بردن مشكلات و موانع،شخصیت ما رشد و ترقی می یابد و اینجاست كه می گویند شخصیت همان تقدیر و سرنوشت است.

95.پیوسته به خدا متكی باشید نه به مردم .

96.تنها چیزی كه شما باید كسب كنید و داشته باشید،داشتن یقین به همین نیروی درونی و باور كردن آن است تا بدین ترتیب بتوانید موفقیتها و شگفتیهای زندگی خود را مشاهده كنید.

97.در زندگی به هیچ كس و هیچ چیز نه دوست،نه مقام و نه مردم وابسته نباشید و به آنها چشم امید نداشته باشید و فقط به پروردگار و قدرت او كه در درون جلوه گر می شود تكیه كنید.

98.هیچ انتظاری از بیرون از خود نداشته باشید و به درون نگاه كنید.اگر توقع كمك از بیرون از هستی خود را داشته باشید نیروی باطنی را دست كم گرفته و عقل و دانش خود را به گوشه ای گذاشته و برای خود بیچارگی و محدودیت فراهم كرده اید.

99.انسانی كه از همت بلند و قدرت بی نظیر درونی بهره مند است،زمانی كه با مشكلی برخورد می كند اول این پرسش را با خود دارد : «من بایستی با این موضوع چه برخوردی داشته باشم؟ سپس می گوید: من یقین  دارم كه نیروی الهی باطنم ترتیب آن را می دهد.اگر مشكلی هست پروردگار هم هست و او موفقیت و پیروزی بر این مشكل را تصیبم می كند.

100.ما بسیار بزرگتر از اینها هستیم.آدم با ایمان قادر است بر بلندای هر وضعیتی قرار گیرد و خم به ابرو نیاورد.
البته برای نتیجه بخش بودن پس از اینكه نام خدا را بر زبان می آورید از اهل بیت علیها سلام نیز مدد جویید.
نوع مطلب : موفقیت و كامیابی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم عجل لولیك الفرج
جهت ارتباط با مدیر سایت
mr.ashtiani.aa@gmail.com

مدیر وبلاگ : علیرضا آشتیانی
مطالب اخیر
موضوعات
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :