جوزف رنجل
جنسیت مذکر
نژاد: سفید
تولد: 3/31/1978 (42 ساله)
شهر ، ایالتی ، پستی: Tupelo ، Mississippi (MS) ، 38801
تلفن: 662-847-8407
موبایل: 662-372-9941
خیابان: 144 جاده تنگلوود

Joseph Rangel
Gender: male
Race: White
Birthday: 3/31/1978 (42 years old)
City, State, Zip: Tupelo, Mississippi(MS), 38801
Telephone: 662-847-8407
Mobile: 662-372-9941
Street: 144 Tanglewood Road